Islamski časopis “El-Asr” je islamskoga edukativnoga karaktera na principima Kur‘ana i Sunneta, uz osvrt na aktualna događanja u Ummetu. Pored tema koje govore o ispravnom shvatanju ove uzvišene vjere, dio ovog časopisa je posvećen ženi i porodici u islamu, a ni naši najmlađi nisu zaboravljeni. Uz 15 godina tradicije, sa ukupno 89 brojeva u kojima piše 70 autora, “El-Asr” je unikatan i prestižan časopis na području Bosne i Hercegovine i šire. O nama

U novom broju

Vaš El-Asr

Teme

Nova Pitanja i Odgovori

Sva pitanja